Yadeborg - algemene gegevens

 1. Yadeborg - Onze stichtingen met KvK en RSIN:
  Yadeborg opvang & ondersteuning kent organisatorisch twee stichtingen, namelijk:

  Stichting Yadeborg - KvK 75172917 - RSIN 860169145
  Stichting YadeMo - Kvk 61799750 - RSIN 854493372

 2. Onze contactgegevens:

  0592 - 379 444
  info@yadeborg.nl

  Yadeborg
  Postbus 20
  9480 AA Vries

 3. Ons bestuur:
  Yadeborg heeft één bestuurder. Dit is de heer G. Sibma.

 4. Ons beloningsbeleid:
  Yadeborg werkt met de cao Jeugdzorg. Alle medewerkers, waaronder de bestuurder, worden conform deze cao betaald. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden die ieder een toezichtvergoeding krijgen van 375 euro bruto per maand.

 5. Ons beleidsplan:
  - Jaarplan Yadeborg 2020-2023 (op A3)
  - Jaarplan Yadeborg 2020-2023 (onderlegger)

 6. Ons jaarverslag 2019:
  Ons jaarverslag 2019 kunt u hier als pdf downloaden.

 7. Ons financiëel verslag 2019:
  Ons financieel verslag 2019 wordt half november gepubliceerd en is dan hier te vinden

 8. De doelstellingen van onze beide stichtingen:

  Doelstellingen Stichting Yadeborg

  1. De stichting stelt zich ten doel het algemeen belang te dienen door het besturen van stichtingen die zich hoofdzakelijk bezighouden met educatie, huisvesting, (nood)opvang, begeleiding en ondersteuning van met name vreemdelingen (waaronder - ongeacht de verblijfsstatus - wordt verstaan: vluchtelingen, asielzoekers) dak- en thuislozen, zwervers en personen die slachtoffer zijn van mensenhandel en/of mensensmokkel en personen die in een vergelijkbare positie verkeren.

  2. De stichting heeft eveneens ten doel een bijdrage te leveren (direct dan wel indirect) aan de zorg voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke en/of psychische beperking.

  3. De stichting heeft tevens ten doel een bijdrage te leveren (direct dan wel indirect) aan de zorg van mensen die in een vergelijkbare (maatschappelijke) positie verkeren als de groepen vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de tienermoeders, zwerfjongeren en dak- en thuislozen.

  4. De stichting heeft ten slotte ten doel het in opdracht van een (semi)overheidsinstelling leveren van een bijdrage aan de zorg voor personen.

  Doelstelling YadeMo:

  De stichting stelt zich ten doel werkzaamheden te verrichten in het kader van de maatschappelijke opvang en/of begeleiding en/of ondersteuning van personen, in het bijzonder (derhalve niet uitsluitend) personen die slachtoffer zijn van mensenhandel en/of mensensmokkel alsmede personen die worden beschouwd als daklozen en zwerfjongeren. 
Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl