Wie zijn wij en wat doen we?

Yadeborg biedt jonge alleenstaande statushouders een veilig thuis in onze Kleine Wooneenheden (KWE's). Alleenstaande minderjarige vreemdelingen bieden we opvang in onze Procesopvanglocatie (POA). Ook vangen we meerderjarige (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel op. Hen bieden we opvang, begeleiding en ondersteuning binnen de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM).


Veel van onze bewoners hebben traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Daarom is het belangrijk dat ze bij ons een veilige basis vinden. Hier krijgen ze de tijd om tot rust te komen, en de ruimte om vooruit te kijken naar de toekomst en hun verdere ontwikkeling.

 

Yadeborg staat voor diversiteit en werkt kleinschalig. Onze verschillende locaties worden vanuit die visie vormgegeven. Kleinschaligheid is voor Yadeborg een belangrijk uitgangspunt om een goed pedagogisch leefklimaat te creëren en maatwerk te kunnen bieden in de individuele begeleiding.

 

Yadeborg is een zelfstandige, toekomstgerichte  organisatie die voortdurend naar oplossingen en innovatie zoekt, zowel in als buiten ons eigen werk. Gemeenten en anderen die op dit dossier willen samenwerken en op zoek zijn naar passende oplossingen voor de slachtoffers, kunnen ons benaderen. We gaan graag met hen om tafel om te zien wat we samen kunnen bereiken.

‘Gelukkig blijf ik steeds de persoon zien’

‘Wil jij iets betekenen voor mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben? En wil jij opkomen voor de belangen van kwetsbare groepen? Dan is de opleiding Social Work iets voor jou.’ Zo verkoopt de Hanzehogeschool Groningen haar vierjarige opleiding.
Elodie Engberts volgde deze opleiding in haar geboortestad en werkt sinds juni in Vries met alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Sluit de opleiding aan bij haar werk?

Lang twijfelde Elodie tussen de studie Docent theater of Social Work, het werd dat laatste. ‘Ik vind het leuk om met mensen te werken en ben geïnteresseerd in de verbale kant van de zorg. Om met mensen in gesprek te gaan. Tijdens een stage op een zorgboerderij merkte ik dat het me aantrekt om met leeftijdsgenoten te werken. Dat het dan met name om het contact met pubers ging leerde ik bij de volgende stage op ROC Noorderpoort. Het is een ‘verrassende leeftijdsfase waarbij jongeren zich zo sterk mentaal en fysiek ontwikkelen.’

Er valt een stilte wanneer ze nadenkt over de vraag of ze veel aan de theorie van haar opleiding heeft gehad. ‘Het lijkt alsof ik alles alweer vergeten ben. Het was lastig dat de theorie op school zo droog kan zijn. Het leukst werd het wanneer docenten vanuit hun eigen praktijkervaring konden vertellen of wanneer er gastdocenten kwamen. Tijdens de stages, de praktijk leerde ik het meest. Daar leer je hoe je ergens mee om moet gaan. Zo moet de multiculturele samenleving vast besproken zijn, maar wat? Daarvoor moet ik diep in mijn geheugen graven.’
Weer valt er even een stilte.
‘Hier werk ik met jongens uit Syrië, Somalië, Eritrea, Benin, Guinee, Ethiopië, Afghanistan, Irak, Marokko en Turkije. Ze zijn allemaal heel anders, waarbij het de vraag is wat hun gedrag verklaart. Wat zit er in het karakter van de persoon, wat zit in de cultuur?
Vooral de leerzame supervisie van de opleiding komt nog vaak van pas. Ik leerde zo het meest over mezelf. Waarom ik bepaalde dingen voel of doe. Ik leerde er ook analyseren. Dat stress een signaal geeft naar mijn buik, maar ook dat ik in stressvolle situaties rustig blijf en kalm blijf praten. En ook al vertoont iemand lastig gedrag en is hij boos, dominant of opstandig, toch blijf ik iemand steeds als persoon zien - een jongere met een verhaal en een karakter. Lastig gedrag wekt mijn nieuwsgierigheid op. Wie is die persoon en waarom vertoont hij dit gedrag.
Doordat ik op een werkdag het liefst op de groep tussen de jongeren sta, luister naar hun verhalen en met hen in gesprek ga, ontdek ik het vanzelf. Ik werk aan een gezellige, vertrouwde sfeer door samen met hen naar muziek te luisteren, spelletjes te spelen en gewoon lekker thee te drinken.’

‘Een belangrijke theorieles uit de opleiding die me nu te binnen schiet is professionele afstand. Je moet er steeds bij stilstaan welke signalen je afgeeft. Hier werk je met puberende jongens en is het heel belangrijk duidelijkheid te scheppen wat jouw rol is, hun begeleider. Afstand en nabijheid is een dunne lijn, dus wanneer voor mij iets niet goed voelt ben ik daar helder over. Ook in ons team is dit regelmatig onderwerp van gesprek. Je helpt elkaar signaleren.’

Uiteindelijk denk ik dat de opleiding me goed heeft toegerust voor dit werk. Ik loop hier echter ook tegen dingen aan waarvoor ik nog niet alle kennis heb. Daar kan Yadeborg dan echter aan bijdragen met opleidingen zoals suïcidepreventie, engageren, positioneren en binnenkort een weerbaarheidstraining. En ook een cursus interculturaliteit zou ik wel leuk vinden om nog meer voor deze jongeren te kunnen betekenen.’

In hart en nieren verbonden

In hart en nieren is Tim Goldman (42) verbonden aan Yadeborg. In 2006 al trad hij in dienst bij Jade Zorggroep, de voorloper van de huidige organisatie. Als vijfentwintigjarige nam hij de zorg op zich voor slachtoffers van mensenhandel, zowel meisjes als jongens. Toen Jade flink moest inkrimpen moest hij voor enige jaren noodgedwongen afscheid nemen van zíjn organisatie om in augustus 2022 weer terug te komen op het vertrouwde nest. ‘Yadeborg vroeg me terug te komen en ik voelde de waardering. Dat ze blij met me zijn.’
Tim is een teamspeler die deze waardering ook nodig heeft. ‘De mensen die hier werken zijn het kapitaal van onze organisatie. Mensen moeten het hier fijn hebben en met plezier naar hun werk komen. Wie zich fijn voelt kan tot bloei komen en goed worden. Dat kan alleen als je elkaar iets gunt. Dat is in ons team het geval, er is een grote verdraagzaamheid.’

Gezellig maken
Gezelligheid en een goede sfeer zijn voor Tim ook de kernwoorden om het contact met de jongens te leggen die hij begeleidt. ‘Ik ben steeds bezig een goed pedagogisch leefklimaat te creëren. Eigenlijk is dat de sleutel, het gezellig maken en aandacht en positiviteit geven. Ik sluit aan bij de wereld van de jongens en dat is hier voetbal. Ze weten alles over elke speler. Doordat ik met hen een gezamenlijke band opbouw kan ik van daaruit werken. Wanneer de basis goed is, is het mogelijk om ook de lastige gesprekken aan te gaan.
Ik wil dat ze aan hun tijd hier mooie herinneringen over houden. Mijn lijfspreuk is niet voor niets, spaar zoveel mogelijk herinneringen. Daar kun je op teren.’

Alles uitpraten
‘Jongens geven me wel aan dat wij te veel praten. Ik denk niet dat je als opvoeder alles uit hoeft te praten. Je moet aanvoelen wanneer praat je wel en wanneer doe je dat niet. Ik ga daarbij sterk af op mijn gevoel.
Bij mij kan heel veel, maar als het niet kan dan is er ook geen ruimte. Wanneer ik hen gewoonlijk ruimte geef dan verwacht ik ook dat ze iets doen op de keren dat ik wel iets van hen vraag.’

Hetzelfde uitdragen
‘Als team dragen we hetzelfde uit en ondersteunen we elkaar. Dat is belangrijk. Zo maakt het voor de jongeren niet uit wie er aan het werk is, want wij als begeleiders hanteren samen dezelfde lijn. Die is voor hen voorspelbaar en creëert rust en veiligheid.
We praten als collega’s veel met elkaar en vormen samen de strategie hoe we met elkaar en de jongeren omgaan. We geven naar elkaar aan wat we moeilijk vinden en stellen ons daarin kwetsbaar op. Dat kan hier, want onze kernwaarden respect, betrouwbaarheid en gelijkwaardigheid zitten diep in ons en in de organisatie.’

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl