Wie zijn wij en wat doen we?

Yadeborg is een kleinschalige, zelfstandige organisatie die (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel opvangt en ondersteuning biedt. Het kan daarbij gaan om zowel minder- als meerderjarigen.
Minderjarigen krijgen Beschermde Opvang. Meerderjarige slachtoffers van mensenhandel bieden we opvang, begeleiding en ondersteuning binnen de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM).


Veel van onze bewoners hebben traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Daarom is het belangrijk dat ze bij ons een veilige basis vinden waar zij de tijd krijgen om tot rust te komen. Zo komt er ook weer ruimte om vooruit te kijken naar de toekomst en hun verdere ontwikkeling.

 

Yadeborg staat voor diversiteit en werkt kleinschalig. Dit betekent dat onze verschillende locaties vanuit die visie worden vormgegeven. Kleinschaligheid is voor Yadeborg een belangrijk uitgangspunt om een goed pedagogisch leefklimaat te creëren en maatwerk te kunnen bieden in de (individuele) begeleiding.

 

Yadeborg is toekomstgericht en zoekt voortdurend naar oplossingen voor problemen en innovatie in haar werk, maar ook daar buiten. 

Gemeenten en anderen die op dit dossier willen samenwerken en op zoek zijn naar passende oplossingen voor de slachtoffers, kunnen ons benaderen. We gaan graag met hen om tafel om te zien wat we samen kunnen bereiken.

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl