Hoe signaleer je mensenhandel?

Een mensenhandelaar dwingt (in brede zin) zijn slachtoffer(s) voor persoonlijk geldelijk gewin. Slachtoffers kunnen zich lastig ontworstelen aan de situatie waarin ze worden uitgebuit. Daarvoor zijn ze vaak afhankelijk van mensen in hun omgeving. Slachtoffers van mensenhandel zijn zich niet altijd bewust dat ze worden uitgebuit.

Signalen van mensenhandel

Zie je iemand die......

  • Werkt onder slechte, onveilige omstandigheden
  • Uitzonderlijk lange werkdagen maakt
  • Niet over een eigen woonruimte beschikt
  • Een groot deel van zijn / haar inkomsten moet afdragen
  • Geen (vrije) toegang heeft tot medische hulp
  • Weinig / geen sociale contacten heeft en een beperkte bewegingsvrijheid heeft
  • Sporen van lichamelijke mishandeling draagt
  • Illegaal in Nederland is of niet over een eigen paspoort beschikt
  • Bang is voor uitzetting of bedreiging van familie / vrienden

Kom dan in actie.

Hoe je slachtoffers van mensenhandel kunt signaleren is ook beschreven in een Stappenplan voor professionals.

 


Er zijn verschillende vormen van mensenhandel.

Arbeidsuitbuiting
We spreken van arbeidsuitbuiting als mensen - vrijwillig of gedwongen - werken voor anderen en deze hun inkomsten afnemen en/of hen onder mensonterende omstandigheden laten werken.

Word je gedwongen om te werken?

 

Seksuele uitbuiting
Wanneer iemand wordt gedwongen om seksuele diensten te verlenen, dan spreken we over seksuele uitbuiting. Het gaat daarbij om gedwongen seksuele handelingen tegen betaling in de vorm van geld of van andere vergoedingen zoals kleding of eten, of de belofte daarvan. 

Word je tot seks gedwongen?

 

Criminele uitbuiting
Iemand dwingen tot crimineel gedrag of tot bedelarij is een vorm van mensenhandel. Vandaar dat het van belang is alert te zijn op mogelijke dwang bij bedelen en criminele activiteiten.

Word je tot criminele activiteiten gedwongen?

 

* Deze informatie komt van de overheidssite wegwijzermensenhandel.

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl