Wat kunt u doen?

Mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel zijn zich lang niet altijd bewust van de situatie waarin zij zich bevinden. En ook wanneer zij weet hebben van hun situatie is het vaak moeilijk dan wel onmogelijk er aan de ontsnappen.
Daarvoor is de hulp van anderen vaak essentieel. Wanneer u ernstig vermoedt dat iemand wordt uitgebuit is het goed niet de andere kant op te kijken, maar uw zorgen te bespreken met een instantie die verstand van zaken heeft.

 

Sprake van acuut gevaar?
Bel dan het noodnummer: 112

Een mogelijk slachtoffer melden?

Bij het melden van slachtoffers is de bescherming van de privacy van groot belang. Om slachtoffers op de juiste manier bij CoMensha te melden, maakt u gebruik van het aanmeldformulier van CoMensha. Comensha is telefonisch bereikbaar op 033-4481186.
CoMensha

Politie
Wanneer u vermoedt dat er in uw omgeving sprake is van dwang of uitbuiting dan kunt u dit melden bij de plaatselijke politie via 0900-8844.
Bij een aangifte van mensenhandel/mensensmokkel of gerichte informatie wordt altijd onderzoek naar de dader(s) ingesteld. Een slachtoffer van mensenhandel kan terecht bij de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), waar gecertificeerde mensenhandelrechercheurs werken.
Politie


Inspectie SZW
De Inspectie SZW is verantwoordelijk voor het opsporen van arbeidsuitbuiting en kan strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uitvoeren.
Vermoedens van arbeidsuitbuiting kunt u bij de Inspectie SZW melden door te bellen naar 0800 – 5151 of vanuit het buitenland naar +31 70 333 44 44.

 

Team Criminele Inlichtingen (TCI)
Heeft u een melding over arbeidsuitbuiting waarbij verstrekking van informatie gevaar voor u of derden kan opleveren, dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit. U kunt contact opnemen met de TCI tijdens kantooruren via onderstaande telefoonnummers:

  • Meldtelefoon West-Nederland 06 – 23 86 61 45
  • Meldtelefoon Zuid-Nederland 06 – 10 78 21 17
  • Meldtelefoon Noord-Oost Nederland 06 – 10 21 34 45
  • Meldtelefoon Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland 06 – 83 12 04 68

 

Anoniem aangifte doen?
Dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Het telefoonnummer is 0800 - 70 00. 

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl