Wat is mensenhandel?

Wanneer men een persoon onder dwang werft, vervoert, overbrengt, opneemt of huisvest met het doel haar of hem uit te buiten, is er sprake van mensenhandel.
Die dwang of machtsuitoefening kan op velerlei manieren plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om fysieke dwang, dreiging met geweld, psychologische dwang, maar bijvoorbeeld ook om misleiding, chantage en manipulatie.

Uitbuiting beperkt zich niet alleen tot de seksindustrie en kan voorkomen in alle andere economische sectoren. Andere voorbeelden van mensenhandel zijn orgaanhandel en gedwongen criminaliteit.

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl