Waarborg kwaliteit

  • Yadeborg is ISO9001:2015 gecertificeerd voor haar werk in Beschermde opvang, Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) en Maatschappelijke Ondersteuning.
  • Naast interne- en externe audits toetst Yadeborg haar kwaliteit middels een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) een medewerkerstevredenheidsonderzoek en collegiale toetsingen.
  • Verschillende inspecties toetsen met elk hun eigen inspectiekader, Yadeborg als organisatie.
  • Wanneer stagiairs en mensen die een afstudeeropdracht doen, bij Yadeborg actief zijn verdienen zij goede begeleiding. Yadeborg zorgt hiervoor en is door de SBB geregistreerd als erkend leerbedrijf. 
  • Alle werkzaamheden van Yadeborg worden uitgevoerd met de Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt. 
  • In onze privacyverklaring legden wij vast hoe Yadeborg de bescherming van privacygevoelige informatie heeft geregeld.
Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl