Samenwerken

Yadeborg werkt nauw samen met tal van organisaties om slachtoffers van mensenhandel goed op te vangen en ondersteunen.
De organisaties waarmee we samenwerken zijn:
• Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
• Ministerie Justitie & Veiligheid
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Nidos - jeugdbescherming voor vluchtelingen
• Comensha - Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel
• Fair Work
• Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
• Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
• Politie
• EMM – Expertisecentrum mensenhandel en Mensensmokkel
• ISZW – inspectie sociale zaken en werkgelegenheid
• Advocatuur
• Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
• GGZ Drenthe de Evenaar
• GGD
• Veilig Thuis
• Zorgcoordinatoren
• diverse gemeenten
• VNG – de Vereniging Nederlandse Gemeenten
• diverse woningcorporaties
• Fier
• ACM HVO Querido - Cosm, vrouwenopvang
• ESSM -Expertisecentrum seksualiteit, sekswerk en mensenhandel
• Leger des Heils
• andere betrokkenen

 

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl