Samenwerken

Yadeborg werkt nauw samen met tal van organisaties om slachtoffers van mensenhandel goed op te vangen en ondersteunen.
De organisaties waarmee we samenwerken zijn:

 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 • Ministerie Justitie & Veiligheid
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nidos - jeugdbescherming voor vluchtelingen
 • Comensha - Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Politie
 • Advocatuur
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
 • GGZ
 • GGD
 • diverse gemeenten en
 • andere betrokkenen

 

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl