Procesopvanglocatie AMV

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) die in Nederland aankomen en ouder dan 13 jaar zijn kunnen in onze procesopvanglocatie voor AMV (POA) uitrusten en zich voorbereiden op hun asielprocedure. In onze POA vinden zij veiligheid en geborgenheid voor de 7 tot 10 weken die de asielprocedure in beslag neemt. Onze begeleiders zijn 24 uur per dag en alle zeven dagen van de week aanwezig voor begeleiding. Jongeren in de POA gaan direct al naar school.

Tijdens de asielprocedure krijgen de alleenstaande minderjarige vluchtelingen bij hun procedure hulp van VluchtelingenWerk Nederland en/of Stichting Nidos.
Jongeren die een verblijfsvergunning krijgen verlaten de POA en stromen door naar een huis van Nidos. Dat kan dan ook onze KWE zijn, maar ook een KWE of KWG van een collega-organisatie.

 

 

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl