Onze uitgangspunten

Yadeborg is een zelfstandige organisatie. We zijn flexibel en gedreven om kwetsbare jongeren en slachtoffers van mensenhandel op te vangen en te ondersteunen. Deze kwetsbare meisjes en jongens, mannen en vrouwen bieden wij een veilige basis. In die geborgenheid kunnen ze tot rust kunnen komen, zich oriënteren op hun toekomst en daaraan vorm geven. In die ontwikkeling naar (nieuwe) zelfstandigheid bieden wij hen steunen en begeleiding. 

Yadeborg werkt vanuit haar primaire waarden; respect, gelijkwaardigheid en betrouwbaarheid.

 

Geschiedenis

Yadeborg komt als jonge organisatie (2019) voort uit Jade Zorggroep. Jade Zorggroep was veel groter en bood naast opvang en ondersteuning ook onderwijs aan minderjarige vluchtelingen. Jade Zorggroep bestond uit meerdere stichtingen. Daarvan ging de 'moederstichting' in 2019 failliet. Dit was mede het gevolg van de grote terugloop in het aantal minderjarige vluchtelingen in ons land.
De opvang van minder- en meerderjarige slachtoffers van mensenhandel bleef echter overeind en behield de expertise die in jaren zorgvuldig werd opgebouwd.

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl