Organisatie

Yadeborg is de werknaam van Stichting JadeMO. Yadeborg staat voor geborgenheid en bescherming voor bewoners.
Yadeborg heeft een hiërarchisch structuur met een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Management Team en een Ondernemingsraad. 

 

De dagelijkse leiding van Yadeborg ligt bij de bestuurder (Raad van Bestuur), de heer G. Sibma. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die gemiddeld vier keer per jaar bijeen komt. De Raad van Toezicht controleert de voortgang en besluitvorming en toets deze aan de statuten.
De bestuurder en de Raad van Toezicht komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar voor overleg.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer T. Rozenveld - voorzitter
  • Mevrouw M. Dieleman
  • Mevrouw P. Ekster
Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl