Introductie

Mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel en of mensensmokkel verdienen bescherming tegen de daders. Met Beschermde opvang vinden minderjarige slachtoffers een veilige plaats. Meerderjarige slachtoffers vinden een veilige haven via de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel.

Yadeborg is er zowel voor zowel minderjarigen als meerderjarigen wanneer zij als (vermoedelijk) slachtoffer van mensenhandel opvang en ondersteuning nodig hebben.

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl