Klachtenregeling Yadeborg

Yadeborg biedt opvang aan en ondersteunt slachtoffers van mensenhandel. Alle medewerkers zetten zich ten volle in om bewoners ter zijde te staan. Toch kan het zijn dat iemand niet tevreden is over het werk van Yadeborg of een van haar medewerkers.
Waneer dat zo is vragen wij u uw ongenoegen te bespreken met de betreffende medewerker en/of haar of zijn leidinggevende.
Leidt dit niet tot een oplossing dan heeft Yadeborg voor zowel de bewoners als ook voor medewerkers een vertrouwenspersoon. Wie dit wil kan haar of zijn klacht met een van beide vertrouwenspersonen bespreken. Wanneer dit niet lukt of niet het gewenste resultaat oplevert, kan een schriftelijke klacht indienen.

 

Regeling klachtenopvang bewoners en medewerkers
De verschillende regelingen vindt u hieronder:

 

Regeling klachtenopvang medewerkers
Een medewerker kan een klacht mondeling bespreekbaar maken en een schriftelijke klacht indienen volgens het klachtenformulier op intranet.

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl