Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM)

Meerderjarige slachtoffers van mensenhandel zijn zich lang niet altijd bewust dat zij door een ander worden uitgebuit. Wanneer mensen 'ontsnappen' aan die situatie, kunnen zij bescherming krijgen in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM).


Ook Yadeborg biedt binnen COSM meerderjarige slachtoffers van mensenhandel een veilige opvangplaats waar zij tot rust kunnen komen. In die rustperiode kunnen slachtoffers aangeven of en hoe zij mee willen werken aan de opsporing en vervolging van de dader(s).
Tijdens hun verblijf bij Yadeborg werken bewoners er aan hun eigen weerbaarheid te vergroten om zo zelfstandig het leven weer op te pakken. Daarbij krijgen zij begeleiding en ondersteuning van onze medewerkers. Deze werken volgens de Kracht-methodiek.

Naast de persoonlijk begeleiding staat Yadeborg haar bewoners bij in de procedure (in samenspraak met de advocaat), bij de aangifte, bij de inzet van een externe behandeling, bij het verwerken van eventuele trauma’s en het regelen van de financiën zoals een uitkering.
Wanneer aan de orde kunnen medewerkers van Yadeborg ook actief meekijken naar de mogelijkheden voor terugkeer naar het land van herkomst.

In de begeleiding van bewoners werkt Yadeborg samen met partijen als CoMensha, gemeenten, justitie en de GGZ.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de opvang en begeleiding die Yadeborg slachtoffers van mensenhandel kan bieden? Neem contact op met Yadeborg (0592-37 94 44).

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl