Beschermde opvang (BO)

(Vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel zijn zichzelf vaak niet bewust van hetgeen hen is overkomen. Des te belangrijker is het dat zij in een veilige omgeving tot rust kunnen komen.

De Beschermde Opvang (BO) biedt, in opdracht van het COA, minderjarige (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel die veilige opvang met 24-uurs bescherming. Binnen de opvang krijgen zij ook ondersteuning en begeleiding op maat.

 

Yadeborg biedt Beschermde opvang aan minderjarigen van buitenlandse afkomst. Op deze beschermde en veilige woonplek komen zij tot rust en kunnen ze onder begeleiding van onze medewerkers werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij leren ze zich beter te weren, ontwikkelen ze hun (sociale) competenties en vergroten ze hun perspectief in het leven.
Medewerkers van Yadeborg staan de minderjarigen bij om trauma's te verwerken die ze eventueel hebben opgelopen. Behandeling van deze trauma's vindt altijd plaats buiten Yadeborg.

De specifieke methodiek van de BO gaat uit van een model met drie fasen. Deze zijn wennen, wonen en vertrek.
In de wenfase staat het tot rust komen in een veilig omgeving centraal. Ook beginnen bewoners onder begeleiding in kaart te brengen welke competenties zij hebben en aan welke doelen zij gaan werken.
Wanneer alle doelen behaald zijn stroomt een bewoner door naar de volgende fase tot uiteindelijk ook het vertrek goed is voorbereid en de minderjarige de beschermde opvang kan verlaten.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de opvang en begeleiding die Yadeborg minderjarige slachtoffers van mensenhandel kan bieden? Neem contact op met Yadeborg (0592-37 94 44).

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl