ANBI Yadeborg

Yadeborg (Stichting YadeMo) heeft sinds 1 januari 2020 de ANBI-status. Deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling wordt door de Belastingdienst toegekend. Van deze ANBI status profiteren zowel de schenker (die over de schenking geen belasting hoeft te betalen) als Yadeborg.

Instellingen die met minstens 90 procent van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, kunnen de ANBI-status krijgen. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.
ANBI-instellingen mogen geen winstoogmerk hebben en maken hun beleidsplan, financiële gegevens, contactgegevens en activiteiten openbaar. Daarmee heeft een ieder inzicht hoe de organisatie functioneert

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl