KWE voor jongeren/statushouders

In onze Kleine Wooneenheid (KWE) wonen maximaal vijf jongeren van 16 tot 18 jaar met elkaar in een huis. Daar krijgen zij van maandag tot en met vrijdag begeleiding. Wanneer de situatie daar om vraagt kunnen de jongeren ook in het weekend een beroep op onze mensen doen. 
Onze begeleiding is zowel gericht op het individu als de groep. Doel is de jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid waarbij zij geheel zelfstandig kunnen meedraaien in onze samenleving.

 

Contactgegevens

Yadeborg
Postbus 20
9480 AA Vries
0592 - 379 444
info@yadeborg.nl